ផ្ទះលេខ​ ១១៩១ ផ្លូវលេខ ១៩៩២
ភូមិភ្នំពេញថ្មី
ENGLISH
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
សាប៊ូដុសខ្លួន CADC

ធាតុផ្សំះ
ប្រេងសណ្តែកផ្កាយ អូមេហ្គា៩២%​ -A And E=4% Water: -Sodium Laureth Sulfate - Dimethiconol - Perfume Cocamidopropyl -Sodium chloridd, Cambomer Glycol Disterate -Disolium EDTA -Litric acid -Sodium Banzoate.....។

អត្ថប្រយោជន៏ះ
សំរាប់បន្ទន់ស្បែក ធ្វើអោយស្បែកស រលោង និងមានសំណើមតាមបែបធម្មជាតិ។

វិធីប្រើប្រាស់ះ
ដុសតាមតម្រូវការ។