ផ្ទះលេខ​ ១១៩១ ផ្លូវលេខ ១៩៩២
ភូមិភ្នំពេញថ្មី
ENGLISH
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ស្រា CADC 30

ធាតុផ្សំះ
ស្រាតំណើបខ្មៅ ទឹកឃ្មុំ មើមថ្នាំចិន ឪសថបុរាណខ្មែរ និងប្រេងសណ្តែកផ្កាយ។

អត្ថប្រយោជន៏ះ
សំរាប់ព្យាបាលជំងឺប្រព័ន្ឋរំលាយអាហារប្រព័ន្ឋខួរក្បាល សន្លាក់ដៃ ជើងនិងប្រព័ន្ឋសាច់ដុំ។

វិធីប្រើប្រាស់ះ
-ព្រឹក១គំរប ល្ងាច១គំរបរៀងរាល់ពេលមុនទទួលទានអាហារ។