ផ្ទះលេខ​ ១១៩១ ផ្លូវលេខ ១៩៩២
ភូមិភ្នំពេញថ្មី
ENGLISH
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
តែសណ្តែកផ្កាយ CADC

ធាតុផ្សំះ
- សណ្តែកផ្កាយ ១០០%, ស្លឹកតើយ ៥%   ម្រះព្រៅក្រហម ១៥%។

អត្ថប្រយោជន៏ះ
រំលាយសារធាតុពុល និងភាពកកស្ទះក្នុងសរសៃឈាម ដែលបង្ករដោយរ៉ាឌីកាល់ សេរី 
ដែលបង្ករអោយមានបញ្ហាក្នុងសារពាង្គកាយ។

វិធីប្រើប្រាស់ះ
ឆុងញាំធម្មតា ជាប្រចាំ។