ផ្ទះលេខ​ ១១៩១ ផ្លូវលេខ ១៩៩២
ភូមិភ្នំពេញថ្មី
ENGLISH
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
សេរ៉ូម CADC

ធាតុផ្សំះ
Omega3=47% 6=36% 9=9% (92%) A=3.8% E=0.2% Fate=4%. WATER: -Lauric acid -Potassium Hydroxy sultaine -Glycol -Distearatex...។

អត្ថប្រយោជន៏ះ
សំរាប់បំបាត់ភាពជ្រីវជ្រួញលើផ្ទៃមុខ​ កន្ទុយភ្នែក ភាពខ្មៅត្រង់ថ្នក់នៃក្រោមភ្នែកអាចមន៏រុយ 
ជាំខ្មៅ ផ្កាស្បួន។


វិធីប្រើប្រាស់ះ
-លាបលើផ្ទៃមុខពេលចូលគេង។