ផ្ទះលេខ​ ១១៩១ ផ្លូវលេខ ១៩៩២
ភូមិភ្នំពេញថ្មី
ENGLISH
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ហ្វមលាងមុខ CADC

ធាតុផ្សំះ
ប្រេងសណ្តែកផ្កាយ ២-Glycirine ៣-Perfame ៤-Vitain A and E

អត្ថប្រយោជន៏ះ
សំរាប់សំអាតផ្ទៃមុខអោយម៉ត់រលោង និងបណ្តឹងស្បែកមុខ ជាពិសេសសំរាប់ព្យាបាល អាល្លេកហ្ស៊ី មុនភាពជាំខ្មៅ។

វិធីប្រើប្រាស់ះ
-ពេលព្រឹក និងល្ងាច។