ផ្ទះលេខ​ ១១៩១ ផ្លូវលេខ ១៩៩២
ភូមិភ្នំពេញថ្មី
ENGLISH
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ឡេលាបអោយស CADC

ធាតុផ្សំះ
ប្រេងសណ្តែកផ្កាយ អូមេហ្គា៩២%​ - A And E=4% Water: -Cetyl -Stearyl -Acohol -Glyceryl -Manostearete Octymethocinnamate......។

អត្ថប្រយោជន៏ះ
សស្អាតតាមបែធម្មជាតិ ក្នុងរយះពេលពី ៣ទៅ៧ថ្ងៃ។

វិធីប្រើប្រាស់ះ
-ពេលព្រឹក និងល្ងាច។